ކަރަންޓީނުގައި މީހުން ތިބޭ ވިލިވަރުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ކ. ވިލިވަރުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް މިރޭ ހިނގައިފި އެވެ.


ނަމަވެސް އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމެއް ވިލިވަރަށް ގޮސް، އަލިިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅޭ ކަން އެމްއެންޑީއެފް އަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މިރޭ 7:40 ކަން ހާ އިރު ކަމަށެވެ.

އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ އެ ރިސޯޓުގައި ހުރި ކޮންޓެއިނަރެއްގަ އެވެ.

ވިލިވަރަކީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުން ކުރަން ފެށި ރަށެކެވެ. އެތަނުގައި ތިބި މީހުން ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު، ވިލިވަރުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.