ލޮކްޑައުންގައި ވެމްކޯއިން ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މާލެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ މި މުއްދަތުގައި ވެމްކޯއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.


ވެމްކޯއިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ނިންމުމަކީ އެޗްޕީއޭ އާއި އެންއީއޯސީގެ ލަފާގެ މަތިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

މި ވަގުތުގައި ގޭބީސީތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން އުފެދޭ ކުނި މަދު ކުރުމަށް ވެސް ވެމްކޯއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކުނި އުފެދޭ ތަންތަނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ދެ ކޮތަޅަށްލައި ކުނި ބަންދުކުރުމަށް ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނިފައިވާއިރު އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެއްވެސް ދަތުރެއް ކޮށްފައި ނުވާ މީހެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަައްދު މިހާރު ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ.