އެޕޯލޯގެ ބޮޑު ވައްކަމަށް މަހެއް: ތަފްސީލެއް ނެތް!

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސްގެ 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ވައްކަމަށް މަހެއް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއަސް އެކަމުގެ ތަފްސީލް ހާމަނުކޮށް ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.


ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނާއި ހާޑްވެއާ ސާމާނު އެތެރެކުރާ އެޕޯލޯ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ވަދެ ފަސް ތިޖޫރި ހަލާކުކޮށްލައި އޭގައި ހުރި 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 2،200 ޑޮލަރު (33،924ރ.) ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެ އެވެ. އެކަމަށް މަހެއް ވެގެންދިޔައިރު ވެސް ބޮޑު ވައްކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަށް ގުޅުމުން ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މާފަންނު ކޫލް ރައިޑް ފިހާރަ ކުރިމަތިން މެރިންވިލާގެ ދެވަނަ ބުރީގައި ހުންނަ އެޕޯލޯ އޮފީހުން ވައްކަން ކުރީ ރޭގަނޑު 11:45 އާއި ފަތިހު 4:30 ދެމެދެވެ. ވައްކަން ކުރީ، ސީސީޓީވީތަކުގައި ޓޭޕް އެޅުމަށް ފަހު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރިން ބުންޏެވެ. އެޕޯލޯގެ ވައްކަމުގެ ކުރިން، ކޭއެސްޖޭ އޯވަސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ވެސް ފުލުހުންނަށް މިދިޔަ މަހު ހުށަހެޅި އެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލަންކާ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ. އެ ފައިސާތަކަކީ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެވެ. އެ މީހާއާ ފައިސާތައް ހަވާލުކުރީ ރިސޯޓަށް ގެންދިއުމަށެވެ.