ވިޔަފާރި / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިއަކަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް އައްޔަން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

23 ޖޫން 2020 - 12:03

21 comments

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރާގެ ތެރެއިން އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އަބްދުﷲ ޝަރީފަކީ މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި، އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް މި އައްޔަން ކުރެއްވީ، ޑިސެމްބަރު 11، 2018 ން ފެށިގެން އެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން އައި އަހުމަދު ނުއުމާން، މާޗް 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަވަހާރަވުމުންނެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ނުއުމާން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވި ހިސާބުން ފެށިގެން ހައެއްކަ މަސް ވަންދެން ވެސް ކަސްޓަމްސް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ އަބްދުﷲ ޝަރީފެވެ. ނުއުމާން އަވަހާރަވި ފަހުން މިދިޔަ ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ވެސް ކަސްޓަމްސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވީ އަބްދުﷲ ޝަރީފެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން، ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް ނެތް ހިނދެއްގައި އިދާރާގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރެވެ. ޑެޕިއުޓީ ދެ ކޮމިޝަނަރުން ތިއްބަވާ ނަމަ، ކޮމިޝަނަރު ނެތް ހާލަތެއްގައި ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކު، ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި ބޭއްވުން ގާނޫނު ލާޒިމްކުރެ އެވެ. އެ އުސޫލުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 8 ގައި ދެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް ނެތް ހިނދެއްގައި އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވާނީ އަބްދުﷲ ޝަރީފް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރިން އޮތީ ނިންމަވައިފަ އެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ އިސްވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަބްދުﷲ ޝަރީފް މިހާތަނަށް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެ އުސޫލުންނެވެ.

21 ކޮމެންޓް, 51 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 92%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 8%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވާވާ

24 June 2020

މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް! ކަސްޓަމްސް އަސްލު ލާންވާނީ ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި މީހަކު! ޝަރީފަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

އެކަނި ވެރިޔާ

23 June 2020

ޕާޓީގަ ބުރަކޮން މަސައްކަތް ކުރާ ކުދިން ނަން ދިން ރަގަޅު ފިލާވަޅެއްމި! އިންތިހާާބު ކައިރިވީމަ ތިބޭފުޅުން ނަން މަގާމުތައް ހަމަޖެހޭނެ އިހައްމަޑު ކޮއްލައްވާ ފޯނު ނަމްބަރު ބަދަލްނުކުރައްވާތި !!

The name is already taken The name is available. Register?

ވަޓްދަ

23 June 2020

އެންމެ ކޮރަޕްޝަން ބޮޑު އެއް މުއައްސަސާ

The name is already taken The name is available. Register?

Ramzy

23 June 2020

މަރުޙަބާ ޝަރީފް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ހުއްޓިފަހުރި ބޯހިޔާވަހިކަން އަވަހަށް ފަށްޓަވާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް....

The name is already taken The name is available. Register?

ޑަކްޓަރު

23 June 2020

ރަނގަޅު މީހެއް. އުންމީދު ކުރަން އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމަށް. އަދި ކުރީ ސަރުކާރުގައި ކަސްޓަމް ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް ހިންގި މީހުން ބޭރު ކުރާނެ ކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރަން. ތަނަކީ ގަދަރު ލިބިގެންވާ ތަނަކަށް ވާނީ އޭރުން. ތިއީ ކަސްޓަމްގެ ހާލަތު ދަންނަ ވެރިޔެއް. މަރުހަބާ

The name is already taken The name is available. Register?

ފތހ

23 June 2020

ހަސަން ސުލައިމާންގެ ރިކޮމެންޑޭޝަން ކަރަޕްޓްކުދިން އުފަލުން ފޮޅޭނެ. މިހާރުވެސް އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު އޮތީ ކަސްޓަމްސްގެ ކަރަޕްޝަނުން ހައްދުން ނައްޓާފަ

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮން މަނިކު

23 June 2020

މަރުޙަބާ ޝަރީފް

The name is already taken The name is available. Register?

ކަސްޓަމްސް

23 June 2020

މަރުހަބާ ރަގަޅު ނިންމުމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑޭ

23 June 2020

ތިޔަފަދަ ތަންތަނަށް ސިޔާސީ މީހުން އައްޔަނު ކުރާނެކަމެއްނެތް!

The name is already taken The name is available. Register?

އައިމިނާ

23 June 2020

މަރުޙަބާ! ޝަރީފް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454