އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މާހިރު

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މާހިރު އީސާ މިއަދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.


އެލްޖީއޭ އިން ބުނީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ނައިބަކަށް މާހިރު، އިންތިހާބު ކުރީ މިއަދު ބޭއްވި، 10 ވަނަ ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށެވެ. އެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެ އެވެ.

އެލްޖީއޭގެ އާ ބޯޑު ފަހުން އެކުލަވާލާފައި ވާއިރު އެ އޮތޯރިޓީގެ އާ ބޯޑުގެ ރައީސަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ، މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މިހާތަނަށް ވެސް އެ ބޯޑުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ. ސީއީއޯއަކަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އައްޔަން ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަފްޝަން ލަތީފެވެ.

އެލްޖީއޭ އަށް އާ ބޯޑެއް މިދިޔަ މަހު ރައީސް އުފެއްދެވީ، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ހުށަހަޅުއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ވަގުތީ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު، ކުރީގެ ބޯޑު އުވޭނެ ކަމަށް އެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާތީ އެވެ. އާ ބޯޑު ދެމިއޮންނާނީ އާ ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަންދެނެވެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހާއްސަ ގާނޫނެއް ފާސްކުރީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެއް އަހަރަށް ފަސް ކުރުމާއެކު ދިމާވި އެހެން މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށެވެ.

އާ ކައުންސިލަރުން އައްޔަން ކުރެވެންދެން އަމަލުކުރާ ވަގުތީ ގާނޫނުން ވަނީ މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ބާރުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކައުންސިލަރުންނަށް ދެން ކުރެވޭނީ އެލްޖީއޭގެ ބޯޑުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.