ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ނޫސްވެރިންނަށް އަމިއްލަ ވެހިކަލް ދުއްވޭނެ: އެމްއެމްސީ

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑުގެ ވަކި ވަގުތެއްގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކުރި ނަމަވެސް، ނޫސްވެރިން އެ މީހުންގެ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް، އެ ވަގުތުގައި އަމިއްލަ ވެހިކަލްގައި އުޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މާލޭގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް، މިރެއިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8-5އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ބޭރުގައި އުޅުން މަނާވާނީ ރޭގަނޑު 10 އިން ފަތިހު 5 އަށެވެ.

އެމްއެމްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ނޫސްވެރިން އެ މީހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް، އަމިއްލަ ވެހިކަލްގައި އުޅުމުގެ ހުއްދަ، ފުލުހުންނާއި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން އެ ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މަސައްކަތުގެ ޒިންމާގެ ވަގުތު ފިޔަވައި، އެހެން ގަޑިތަކުގައި، އަމިއްލަ ޒާތީ ކަންކަމުގައި ގެއިން ބޭރަށް ނިކުތުމުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ހަބަރުތައް އާއްމުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ނޫސްވެރިން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އެމްއެމްސީން ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ނޫސްވެރިން ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭނަމަ އެ ކޮމިޝަނަށް ގުޅުމަށް އެތަނުން އެދެ އެވެ.

ރޭގަނޑު އަށަކުން ފެށިގެން ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކުރުމާއެކު، އާއްމުން ދަނީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިޔާލުފާޅުކުރާ މީހުން ބުނާގޮތުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކުރުމުން ކުދި ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް އިނދަޖެހި އާއްމުންގެ އެތައް ބަޔަކަށް ތަކުލީފަކަށް ވެގެންދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެޗްޕީއޭން ބުނީ ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރީ، އެ ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭކަމަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވާ ޒުވާނުންގެ އިޖުތިމާއީގެ އެއްވުންތަކާއި ދަތުރުކުރުންތައް ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް ހުއްޓުވަން ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 6،660 މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 26 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ބަލިން 4،148 މީހުން ރަނގަޅުވެފައި ވެ އެވެ. އެހެންވެ މިވަގުތު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ 2،486 މީހުންނަށެވެ.