"ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕޭނު ލަވަ ލޯންޗްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ހިންގާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ މިއަދު ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.


މި ލަވައިގައި ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި އާއިލާތައް ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ވޭނާއި ކެކުޅުން ގެނެސްދީފައި ވެ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމާއި، ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން ވަމުންދާ ގުރުބާނީ އާއި އެކި އިދާރާތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި "ގައުމުގެ އިހުސާސް" ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ގެނެސްދީފައި ވެއެވެ.

މި ލަވަ ލޯންޗް ކޮށް ދެއްވީ، ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދެވެ.

މުހައްމަދު އާމިރު އަހުމަދު (ފަރެސް އާމިރު) ހައްދަވާފައިވާ މި ލަވަ، ކިޔާފައި ވަނީ މުހައްމަދު އަބްދުލް ޣަނީ (ތޭރަވާ) އެވެ. ލަވައިގެ މިއުޒިކު ހެދީ އިބްރާހިމް ޒައިދު އަލީ (ކުޑަ އިއްބެ) އެވެ.