ޚަބަރު / ރާއްޖެ-އިންޑިއާ

ކޮޗިން އިން 500 ޓަނުގެ މުދަލާ އެކު ކާގޯ ބޯޓު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަތުވެއްޖެ

ކާގޯ ބޯޓު އިންޑިއާގައި: އެ ބޯޓު މިއަދު ވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އައިސްފައި

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 - 10:11

27 comments
happy icon 60%

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ފެށި ކާގޯ ފެރީގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި 500 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ މުދަލާ އެކު މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޯޓު ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ޝިޕިން ކޯޕަރޭޝަން (އެސްސީއައި) އިން އޮޕަރޭޓްކުރާ ކާގޯ ބޯޓު، ކޮޗިން އިން ފުރީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. ފަސް ދުވަހުގެ ދަތުރަށް ފަހު ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރަށް ވަދެވުނީ މިއަދު ހެނދުނު 6:30 ހާއިރު އެވެ.

ބޯޓަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިން ރޭވި ނަމަވެސް، އެ ރަށުން ކޮވިޑް-19ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން އެކަން ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ.

ކާގޯ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ގިނައިން ގެނައީ ސިމެންތި އެވެ. އެކަމަކު ކާބޯ ތަކެއްޗާ އެކު 500 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ މުދާ އެ ބޯޓުން އުފުލި އެވެ. އެތަކެތި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބާލާނީ، އެމްޕީއެލްގެ ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުގެ އުޅަނދެއް ބޯޓު ކައިރިއަށް ގޮސްގެންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓަށް ކައިރިކުރެވެނީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން ވެސް 1000 ޓަނުގެ ބޯޓަށެވެ. އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އަލަށް ފެށި ކާގޯ ހިދުމަތުގައި މިވަގުތު ބޭނުންކުރަނީ 3000 ޓަނުގެ ބޯޓެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ބޯޓުން މުދާ ބާލަން ޖެހޭނީ ދުރުގައި ބާއްވައިގެން، ދޯނިފަހަރު ފޮނުވައިގެންނެވެ. މިއީ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް، ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓުން މިދިއަ ހަފުތާގައި ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ކޮޗިންއާ ދެމެދު މަހަކު 2-3 ދަތުރު ކުރާނެ އެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރާނީ ކޮޗިން އިން ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕޯޓުގެ އިތުރުން މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ކޮޗިންއާ ދެމެދު ކާގޯ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގަ އެވެ. އެކަމަށް އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން ވެސް ވަނީ ރުހުން ދީފަ އެވެ. ދަތުރުތައް ފަށަން ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދީ ހަރަކާތްތައް ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް އަލަށް ފެށި ކާގޯ ދަތުރު މުހިއްމު ކަމަށެވެ. އަދި ކޮޗިން ދަތުރަށް އިތުރު ކާމިޔާބީއެއް ލިބި ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުގައި އިގުތިސޯދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

27 ކޮމެންޓް, 82 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 61%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 39%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އޭނަ

27 September 2020

މިއީވެސް ހަންފެތުރުމަށް އިންޑިއާއަށް އިތުރުކޮއްލުވުނު އާބޮޅެއް. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ލިބުނު އިތުރު ކިލަނބު ކަމެއް. ލިބޭ ވަގުތީ ފައިދާއަކައްވުރެ ފަހުންލިބޭ ދާއިމީގެއްލުން މާބޮޑުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

1234

27 September 2020

ތިޔައީ މާ ޕުރޮޖެކްޓް.ދެން ފައިބާ.ވައުދުވެސް ނުފުއްދޭ.ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި ފޭލިވެއްޖެ.ވެރިކަން ކުރަން ނޭގޭ ޕާޓީ.ބޯހިޔާ ވެހިކަންވެސް ދޭނެބަޔަކައްދެނީ.ހާލަތު ބަލަން އައިސް ހެހެރަ ކޮއްލާ ސުވާލެއްދޯ.ފެން ފައިބާހޯ.ފާރުގަ ރެނދުލާފަހުރޭހޯ.މީތޯ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ މީހާގެ ހާލަތަކީ.ރައީސް އޮފީހަށް އެކަން ކަން ނޭގެނީތޯ.ނޫނީ އެއީ ތޯ ރައީސް އޮފީހުން ކޮމިޓީއައް ކުރަން އެންގި ސުވާލަކީ.ގަމާރުކަން.ދޭނެބަޔަކައް ދޭން ހެދިގޮތެއް އިންސާފެއް ނެއްތަނެއްވީމަ ވާގޮތް.ބިރެއް ނެތި ވައްކަމާއި މަކަރު.މިނޫން ދުވަހެއް އޮތްކަން ހިތައްވެސް ނާރަނީ ކަންނޭގެ.ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި.

The name is already taken The name is available. Register?

އަދުރޭ

27 September 2020

އެންމެ 500 ޓަނު. 3000 ޓަނު ބޯޓެއްގަ. ދެން ލަލަލާ އޭ ބުނަން އޮތީ. މިނިސްޓަރު ފިލާ ހުުރެ މޮޅުވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ކަމަކު ނުދާނެ.ތިޔަ ބޯޓުގަ އެންޓަނާ ހިއްލާލަފާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިބް

26 September 2020

ކީއްވެތޯ އެންމެ 500ޓަނުގެ މުދާ ގެންނަން 3000ޓަނުގެ ބޯޓެއް ހަމަޖެއްސީ؟ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ކަމުގައިވާނަމަ ދެން ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނެތެވެ. އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރު މިހާ ރަނގަޅުއިރު އިންޑިޔާގައި ކިޔަވަން ތިބޭކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސާދިނުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އިންޑިޔާ އައުޓްގޮވާތީޔޯލަ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންދެކެ ރުޅިއައިސްގެންވެސް މިތަނަށް ސިފައިފޮނުވުން ހުއްޓާލާކަށެއް ނުފެނުނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފުވައްމުލަކި ކަލޯ

26 September 2020

މާލެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތް ހިންގުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭ. ލާމަރުކަޒީ ޖަޒީރާރާއްޖެ ހޯދޭނީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ވިޔަފާރި އާއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ފުރުސަތު ފުޅާ ކުރެވިގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލަކި

26 September 2020

މާލެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ގިނަ ކުރަންޖެހޭ. އެކަމު އެއްބައަކު އެކަމުގެ ފައިދާ ނަގާ ގޮތަށް ކަންކުރުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

26 September 2020

މަމެންގެ ވެރިކަމެއްގަ މިކަން ހުއްޓުވާނަން.ތަމެން ބަލަން ތިބޭތި.

The name is already taken The name is available. Register?

ޥެރިކަން ޔާމީނަށް ދުވަހަކުވެސް

26 September 2020

ނުކެރޭނެ.. ޕްރޮވިންސް ދަތުރުތައްވެސް ހުއްޓުވަން ތަމެން އުޅުނު. އެކަން ވިތަ.. ނުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

27 September 2020

ކަލޭ ބަލަން ހުންނާތި.މަގޭ ވެރިކަމެއްގަ ތިހުރިހާ އެއްބަސްވުންތައް އެފުށްމިފުށަށް ޖަހާނަން. އިންޝާﷲ

The name is already taken The name is available. Register?

ރޮކް1

26 September 2020

ހަމަ މިފަދަ ބޯޓުތައް ރާއްޖެ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ފަށަން މިސަރުކާރަށް ބިރު ގަންނަނީ ކީއްވެބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އޮންލީ

26 September 2020

އިންޑިއާގެ ހުއްދަ އެކަމަށް ނުލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިބް

26 September 2020

ޕާކިސްޓާނުން ތަކެތި މާބޮޑަށް އަގުހެޔޮކޮށްދީފާނެތީއާއި އިންޑިޔާދެގެ ކަންނަ ބިރު ބޮޑުކަމުން

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

26 September 2020

ފެރީއެކޯ ކިޔާފަ އިންޑިޔާ މުދާ ވިއްކަން ކާގޯބޯޓެއްދޯ؟؟؟ ކޮބާތަ ފެރީން އައި ޓޫރިސްޓުން؟

The name is already taken The name is available. Register?

1234

26 September 2020

މި 5 އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިނިންމޭލެވުނު މާސިންގާ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްއަށް ޝުކުރިއްޔާ..

The name is already taken The name is available. Register?

ގައުމީދޫ001

26 September 2020

ތިއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޓެއް. ތިބީ އެގައުމުގެ ފަޅުވެރިން ، ގެނައީ އެގައުމުގެ މުދާ ، ވިއްކާނީ އެގައުމުގެ ވިޔފާރިވެރިން . ދިވެހިންނަކީ ހަމައެކަނި ގަންނަ ފަރާތް! ވީ އިރު ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިއަކު ދިވެހިން ލައިގެން ދިވެހިންގެ މުދާ އުފުލައިދޭ ބަހާދަރު ބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރިއްުޔާ މާ ތާހިރެއްނު!

The name is already taken The name is available. Register?

އިބް

26 September 2020

ހުރިހައި މުދާ އަންނާނީވެސް އިންޑިޔާ ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާފައިވާ ކްރެޑިޓް ލައިންގެ ތެރެއިން. އަދި އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ހުޅުވުނު އަގުހެޔޮ ދޮރަކަށް މިކަންވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭ. އަދި އެހުރިހައި ޚަރަދެއްވެސް ދާނީ ރާއްޖެއަށް ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކްރެޑިޓް ލައިންގެ ތެރެއިން. މިއީ މިސަރުކާރު މިގައުމަށް ޣައްދާރުވީކަމަށް ބެލެވޭނެކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!