ޔާމީން، 2023 ކާމިޔާބުކުރައްވައި އެއްބަސްވުންތައް އުވާލައްވާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2023 ގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން، މިނިވަންކަމަށް ނުރައްކާވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކެއް އުވާލައްވާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ 2023ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުގައި ޔާމީންގެ ނަންފުޅު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އެ އިންތިޚާބު އެމަނިކުފާނު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ގައުމުގެ ސިޔާދަތު އަލުން ހޯއްދަވައި ދެއްވާނީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވެސް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާވާނެ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކެއް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އުވާލާނަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ މަނީ ލޯންޑްރިން މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލައި ފަސް އަަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މި ސަރުކާރުގައި ޔާމީނަށް އިއްވީ ނުހައްގުން ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިދިކޮޅުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެކަން ކުރަނިކޮށް، އިތުރު ދައުވާއެއް ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލައިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ އެއްބަސްވުންތައް އުވާލާނެ ކަމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއިރު މި ވެރިކަމުގައި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާތީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެއްވުންތައް ވެސް ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި އިންޑިއާގެ ބައިވެރިވުން ފުޅާކުރަމުންދަނީ، މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ދަރަޖައަށް ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް އިދިކޮޅުން ކުރެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ކޮޗިނާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާ މެދު ކާގޯ ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ ވެސް އިދިކޮޅުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮތް ކަމެކެވެ. އެއާއެކު، ޕޯޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު ވެސް އިންޑިއާގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިި ތަރައްގީގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް އިންޑިއާ އިން ލޯނު ނަގާތީ ވެސް އިދިކޮޅުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެކަމަކު ސަރުކާރުން ދޭ ޔަގީންކަމަކީ، އިންޑިއާގެ އެހީގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގިއަސް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމެވެ.

މި ސަރުކާރުގައި އިންޑިއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވީ ޗައިނާ އިންނެވެ. ދަރަނި ބޮޑުކޮށް ޗައިނާ އިން ލޯނު ނަގާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އޭރު މި ސަރުކާރުން އެކަމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ފާޑުކިއުން އަމާޒުކުރި އެވެ.