އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު އދ.ގެ ސަބް ކޮމެޓީ އަށް ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން އިންތިޚާބުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އދ.ގެ ސަބް ކޮމެޓީ އޮފް ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗާ (އެސްޕީޓީ) އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު މިއަދު އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.


އދ. ގެ އެސްޕީޓީ އަކީ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗާ ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރާ ކޮމެޓީއެކެވެ.

އެ ކޮމެޓީއަށް ޝުޖޫން އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތީ ސްވިޒަލެންޑްގެ ޖެނީވާގައި މިއަދު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލެއްވި 19 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެ ކޮމެޓީ އަށް އެކި ގައުމުތަކުން 12 މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރި އެވެ.

އެ ކޮމެޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަނީ ތިން އަހަރުގެ ދައުރަކަށެވެ. އަލަށް އިންތިޚާބުކުރި މެމްބަރުންގެ ދައުރު ފެށޭނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ.

އެސްޕީޓީގެ މެމްބަރު ކަން މީގެކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން އަދާ ކުރެއްވި އެވެ. އެއީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ.