ޚަބަރު / ގާޒީ އާއިޝާ ޝުޖޫން

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު އދ.ގެ ސަބް ކޮމެޓީ އަށް ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން އިންތިޚާބުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން: އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު އދ. ގެ ސަބް ކޮމެޓީއަށް އޭނާ ވަނީ އިންތިޚާބު ވެފައި

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އދ.ގެ ސަބް ކޮމެޓީ އޮފް ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗާ (އެސްޕީޓީ) އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު މިއަދު އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.

އދ. ގެ އެސްޕީޓީ އަކީ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗާ ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރާ ކޮމެޓީއެކެވެ.

އެ ކޮމެޓީއަށް ޝުޖޫން އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތީ ސްވިޒަލެންޑްގެ ޖެނީވާގައި މިއަދު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލެއްވި 19 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެ ކޮމެޓީ އަށް އެކި ގައުމުތަކުން 12 މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރި އެވެ.

އެ ކޮމެޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަނީ ތިން އަހަރުގެ ދައުރަކަށެވެ. އަލަށް އިންތިޚާބުކުރި މެމްބަރުންގެ ދައުރު ފެށޭނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ.

އެސްޕީޓީގެ މެމްބަރު ކަން މީގެކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން އަދާ ކުރެއްވި އެވެ. އެއީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 57 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 51%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 46%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އެެއ

23 October 2020

އެމްޑީއެންގެ ބޮޑެއް ތިއީ. ޔޫ ޑޯންޓް ޑިސާވް އެނީ ތިންގް

The name is already taken The name is available. Register?

332937016257541

23 October 2020

ތިކަމަށް އެއްމެ ގާބިލު މީހުން ތިބީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ޖަމަލު އިލްމޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ ގުރޫޕް ތެރޭ. އެމީހުންނަކީ އިލްމޭ ކިޔައިގެން އޮޅުވާލައިގެން އުޅޭ އިލްމެއްނެއް ބަޔެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒުލޭހާބީ

22 October 2020

އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކަށް ބޯނުލެބުމެވެ. ކީއްވެތޯ؟ އެރުކުންތަށް ގާއިމް ވެފައިވަނީ ވިސްނާފި މީހަކު ފިކުރުކޮށްފިނަމަ ފެންނާނެހެން އިންސާނުން އަނެއް އިންސާނާގެ ކިނބައިން އަދި ހުދު އަމިއްލަ ނަފުސުގެ އަޅުވެތިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުން މިނިވަން ކުރުމަށެވެ. މި ހުކުމްތަކާއި ހުދޫދުތަކަށް ޖޯކުޖަހާ ގޮންޖަހާ މީހުންނީ އަނިޔާވެރިންނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑާޑާޑާޑާޑާ

22 October 2020

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު އދ.ގެ ސަބް ކޮމެޓީ އަށް ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން އިންތިޚާބުކޮށްފިނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަޖުން ނަކީ އެއީ ސްޓްރެއިޓް ލައިން މަތީގައި ތިބޭނެ ބަޔެއް ކަމަށް އެމެން ކަން ކުރިގޮތަށް ހިބަރު ވަދު ދޫކޮށްގެން ހިބަރު ބާނަން އުޅެން ހަދައިގެން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މީހުން ކުރާ އިހްތިރާމާއި ގަދަރުވަނީ ގެއްލިފައޭ ހިބަރުވަދޭ މެން މަމެން ނަގަން ޖެހުނީ ފުރާޅުގެ ޓިނުތައް ނަގާހޫރާލައި

The name is already taken The name is available. Register?

ބޯ ގުޑާ

22 October 2020

ކައެ އޯ ކޭތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާޑު

22 October 2020

ހަބޭސް ކޮމެންޓެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަމަދު

22 October 2020

ސަރުކާރުން ދިވެހިައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓާލާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަލީފާ

22 October 2020

ފަނޑިޔާރުކަން ކުރަމުން، އެ މަގާމު އަދާކުރެވޭނެތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަސޭލާ1

23 October 2020

ޔޫއެން އާ ތި ސުވާލު ކުރަގަ ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

ހިއްވަރު

22 October 2020

ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ދަންނަވަން..ވަރަށް ޤާބިލް ތެރުވެރި ފަނޑިޔާރެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިލަފޮށި

22 October 2020

މައްސަލަ ބަލަން ތިބޭ މީހުން އިތުތުރު ތަންތަނަށް ނުލުމަށް ގޮވާލަން އިންޞާފް ގައިމް ކުރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަދީމް45

23 October 2020

ޔޫއެން ގަ އަހާލަން ވީނު. އެމީހުން ބޭނުން ވެގެން ކުރިކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

1234

22 October 2020

ދެން ތިތަންވެސް ބޮއްސުންލާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454