ސިދުރަތުﷲ މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެން: ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓު

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާ ބޭރުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲ މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެން ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ގދ. ވާދޫ، ސިދުރަތުﷲގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް ހެދި ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގައި ސިދުރަތުﷲ މަރުވި ސަބަބެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ގެނބިގެން ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުރި ޒަހަމްތަކަކީ މޫދުގައި ހަށިގަނޑު އޮތް އިރު އެއްޗެއް ކެއުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައި ހުރި ޒަހަމްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދި ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ކޮލެޖުން ޕޯސްޓްމޯޓަމް ނިންމައި ސިދުރަތުﷲ، 31، ގެ ހަށިގަނޑު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެ ގެނެސް ވަނީ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެ ރޭގެ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ވަޅުލައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކުރި ބައެއް ތަހުލީލުތަކުން ސިދުރަތުﷲ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި މި ހިނދު ވެސް ޕޯސްޓްމޯޓަމްއާ ގުޅިގެން ހަދާ އިތުރު ބައެއް ތަހުލީލުތައް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އަދިވެސް ދަނީ ބަލައި ތަހުގީގުކުރަމުން،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިދުރަތުﷲގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައި މަރު ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ ދެކޮޅެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް މީގެ ކުރިން ސިޓީއެއް ވެސް ފޮނުވި އެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުން ބުނީ އާއިލާ އިން އެހެން އެދުނަސް ފުލުހުންގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ހަށިގަނޑު ބާއްވާފައި އޮތީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން އާއްމުކުރި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަ ގޮތުގައި ސިދުރަތުﷲ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ، މިދިޔަ މަހުގެ 22، ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00-12:00 އާ ދެމެދު ރަސްފަންނާ ދިމާލުން މޫދަށް ދަނިކޮށެވެ.