ވެމްކޯގެ ކުނި ތިލަފުށީ ފަޅަށް!

ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަ ވެމްކޯގެ ބާޖަކުން، މޫދަށް ކުނި އަޅާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ވެއްޖެ އެވެ.


ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުން އަންނަ އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަގޮތުގައި، ތިލަފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބާޖުގައި ހުރި މީހަކު، އުޅަނދުގެ އަރިމަތީގައި ހުރި ކުނިތައް ފިހިގަނޑަކުން ކަހައި، ބޭރުކޮށްލަނީ މޫދަށެވެ.

އެ ވަގުތު ބާޖު ހުސްކޮށް އޮޮތުމުން ލަފާ ކުރެވެނީ، ތިލަފުއްޓަށް ކުނި އުކާލުމަށް ފަހު އުޅަނދު ސާފުކުރުމަށް ބާކީ ހުރި ކުނިތައް މޫދަށް އަޅާލަނީ ކަމަށެވެ. އުޅަނދު ސަރަހައްދު މޫދު އޮތީ ކުނިން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެފަ އެވެ.

"އެހެން މީހުން މޫދަށް ކުނި އަޅާ މަންޒަރު ފެނުމުން ވީޑިއޯކޮށް ފޭސްބުކަށް ލާނެ. މި ފެންނަނީ ވެމްކޯގެ މީހުންގެ ކަންތައް،" އެ ވީޑިއޯ ކުރި މީހާ ބުނާ އަޑުއިވެ އެވެ.

އެ ވީޑިއޯއަށް ކޮމެންޓް ކުރި ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުން އެއީ އާއްމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެއަށް ކުނި އަޅާލެއް ގިނަ ކަމުން، ދޯނީގެ ބުރަފަތި އަބަދު ވެސް ޖެހެނީ ސާފުކުރަން ކަމަށް ކޮމެންޓް ކުރި ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ.

މި ވީޑިއޯ މިހާރު ވަނީ ވެމްކޯގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފަ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ، މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްތޯ ބަލަމުން ދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ފަދަ ކަންކަން ގާތުން މޮނީޓާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭ ފަޅަށް ކުނި އެޅުމަކީ ވެސް އާއްމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. ސްޓެލްކޯއިން މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެ ސާފުކުރި އިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ވަނީ ނަގާފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ޕަވާޕްލާންޓަށް ފިނި ކުރަން މޫދަށް ގުޅާފައި ހުންނަ ހޮޅީގެ ފިލްޓަރު މަހަކު ދެތިން ފަހަރު ސާފުކުރާއިރު، ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް 12 ގޯނި ކުނި ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައި ވެ އެވެ.