ކަޕް ކޭކުން ޒާހިލް އަށް މިފަހަރު ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައި ދީފި

ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އިބްރާހިމް ޒާހިލް އަށް އެހީތެރިވާން ކަޕްކޭކާއި ފޮނި ކާއެއްޗެހި ވިއްކައިގެން މިއަދު އެކަނި ވެސް ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައި ދީފި އެވެ.


ކޭކު އަޅާ 80 ވަރަކަށް މީހުން ބައިވެރިވެގެން "ކޭކް ޑޯނާސް" އާއި ހެލްޕިން ހޭންޑް ޖަމިއްޔާ އިން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓުން ޖުމްލަ 286،043ރ. ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ޒާހިލް އަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޭކު ޑޯނާސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ވެސް 97،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބުނެވެ.

ކޭކު ޑޯނާސްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އައިޝަތު ޝެރިން މިރޭ ބުނީ ކޭކާއި އެ ނޫން ވެސް ތަކެތި ވިއްކައިގެން މިއަދު ލިބުނު ފައިސާ ވެސް ހަރަކާތް ނިމުމާއެކު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޒާހިލް އަށް އެހީވާން މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގީ މަދުވެގެން 200،000ރ. އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެކަމަކު ދީލަތި އެހީތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް މާ ރަނގަޅަށް ފައިސާ އެއްކުރެވުނު،" ޝެރީން ބުންޏެވެ.

ޒާހިލް އަށް އެހީވުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ، އޭނާ ބުނިގޮތުގައި، ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ވެސް ހެޔޮއެދޭ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުގަ އެވެ. ކޭކް ޑޯނާސް އިން ނިންމާފައި ވަނީ ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ކޮންމެވެސް އެކަކަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ.

ހދ. ނެއްލައިދު އަށް އުފަން އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އިބްރާހިމް ޒާހިލް ބަލިވެ އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ހަމުގެ ބަލިތަކެއް ތަހައްމަލްކުރަމުން ދިޔަ ކުއްޖާ އަށް މިހާރު ވަނީ ގޮހޮރުގެ މައްސަލަ ވެސް ދިމާވެފަ އެވެ. އޭނާ އަށް ކާން ދެނީ، ހޮޅި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ކައިރި ގައުމަކުން ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބެން ނެތުމުން ޒާހިލްގެ އާއިލާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ދުރު ހިސާބަކަށް ގޮސްގެން ނަމަވެސް ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށެވެ.