އޭޝިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ސަލްމާން މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 26) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އޭޝިއާގެ ފަސް ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މެލޭޝިއާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.


ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް މެލޭޝިއާގެ ވައިގެބަނދަރުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގެވެ. ރަސްގެފާން މަތިންދާ ބޯޓުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާ މަންޒަރު ވަނީ މެލޭޝިއާގެ ރަސްމީ ޓީވީން ދައްކައިފަ އެވެ. ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބޯޓުން ފައިބައިވަޑައިގެންނެވީ ދަތުރުފުޅަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ގެނައި ކަރަންޓް ސިޑިއަކުންނެވެ.

ޕާލަމެންޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަސްގެފާން ސަލްމާން ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް އިންސްޕެކްޓް ކޮށްދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓް ހައުސްގަ އެވެ. ޕާލަމެންޓުން 21 ބަޑީގެ ސެލިއުޓެއް އަރުވާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ސަލްމާން ރަސްގެފާން އެ ގައުމަށް ކުރައްވާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި 600 މީހުން ބައިވެރިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސައުދީގެ 100 ބޮޑީގާޑުންނާއި 40 ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ސަލްމާން ރަސްގެފާން އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި 1،500 މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޕާލަމެންޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަސްގެފާން ސަލްމާން ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް އިންސްޕެކްޓް ކޮށްދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއީ ޖެނުއަރީ، 2015 ގައި ރަސްކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ސަލްމާން މެލޭޝިއާ އަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. ސައުދީ ރަސްކަލަކު އެންމެ ފަހުން މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ 2006 ގަ އެވެ. އެ ފަހަރު ވަޑައިގެންނެވީ ރަސްގެފާން އަބްދުﷲ ބިން އަބްދުލް އަޒީޒެވެ. ރަސްގެފާން ފައިސަލް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވެސް ވަނީ ޖޫން، 1970 ގައި މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑޮނީޝިއާ، ޗައިނާ، ޖަޕާން، ރާއްޖެ އަދި ޖޯޑަން އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.