ރަސްގެފާނުގެ އަމުރަށް ސައުދީ ޕްރިންސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 20) - އާއްމު ރައްޔިތުންތަކަކަށް ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށް އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރި ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ އަމުރަށް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ސައުދީ ޕްރިންސް ސައުދު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ބިން މުސައިދު ބިން ސައުދު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަލް ސައުދުގެ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ވީޑިއޯ ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ދައުރުވާން ފަށައިފަ އެވެ. ސައުދީގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރަސްގެފާނު ވަނީ އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ހެކި ބަސް ނަގާ ނިމުމުން ނޫނީ ޕްރިންސް ދޫކޮށްނުލުމަށް އަންގަވައިފަ އެވެ.

ޕްރިންސް ބިރު ދައްކާ އަނިޔާކުރި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯގައި ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ހެދުމުން ލޭ ވެސް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ކަޅު ޓީޝާޓެއް ލައިގެން ހުރި ޕްރިންސް ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ އިން މީހެއްގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިން ޖަހާ މަންޒަރު ވެސް ވީޑިއޯ އިން ފެނެ އެވެ. އަނެއް ވީޑިއޯއެއްގައި ޕްރިންސްގެ ގޭ ކައިރީ ޕާކް ކުރި މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ މަންޒަރު ފެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރިންސްގެ ރަހުމަތްތެރިން މަސްތުވެގެން އުޅޭ މަންޒަރު ވެސް ފެނެ އެވެ. ޕްރިންސްއާ އެކު ވަނީ އަނިޔާކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. ކޯޓުން އަންގައިގެން ނޫނީ މި އެންމެން ދޫނުކުރުމަށް ރަސްގެފާނުގެ އަމުރުގައިވެ އެވެ.