ދަތިކުރުމުގެ އާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި ނަމަ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވާނަން: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 15) - އެމެރިކާ އިން އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ދެން އަޅައިފި ނަމަ 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމް ކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ދެއްވައިފި އެވެ.


"އެމެރިކާ އިން ދެން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާތާ މަދު ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އީރާނުން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ދޫކޮށްލާނަން،" ޕާލަމެންޓުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރޫހާނީ މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އީރާނުން ބުނީ އެމެރިކާ އިން ކުރިން ވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ދަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ޗއިނާ، އެމެރިކާ އަދި ރަޝިޔާއާ އެކު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އެމެރިކާ އިން ވަނީ އީރާނުގެ ހަ ކުންފުންޏަކާ ދެކޮޅަށް އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ. އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެމެރިކާ އިން އެޅީ އދ. ގެ ގަރާރާ ޚިލާފަށް ބެލެސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އީރާނުން ބުނެފައި ވަނީ އދ. ގެ ގަރާރާ ޚިލާފަށް މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.