އީރާންގެ މުޒާހަރާ މުޅި ގައުމަށް: އެއްވެސް ކޮޅަކުން ދޫދިނުމެއް ނެތް

މީގެ ފަސް ދުވަސް ކުރިން އީރާންގައި ފެށި މުޒާހަރާ އެ ގައުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަކަށް މިހާރު ފެތުރި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ދެމެދު ހިނގާ ކުރިމަތިލުންތައް ވެސް ވަރުގަދަ ވެއްޖެ އެވެ.


ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މުޒާހަރާތައް ކުރަމުން އައީ ވެރިރަށް ތެހެރާނާއި ބޮޑެތި އެހެން ސަހަރުތަކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މުޒާހަރާގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހަށް އިރު އެރި އިރު، ބޮޑެތި ސަހަރުތަކުގެ އިތުރުން ކުދި ސަހަރުތަކާއި އަވަށްތަކުގައި ވެސް ވަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ފަށައިފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރި ނުވާ ސަހަރެއް ކަމަށްވާ އަލީގުދަރްޒް ގައި މުޒާހަރާ އަށް ނުކުންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑު ފެތުރުމާ އެކު، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މެމްބަރުން ހަތިޔާރާ އެކު ނުކުމެ މަގުތަކުގައި ފޯރިމަރަން އިއްޔެ ފެށި އެވެ. އަދި މަގުތަކަށް ނުނިކުތުމަށް އިންޒާރު ދެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މިއަދު ހެނދުނު އިރު އެރީ އެ ސަހަރުގެ މަގުތައް ފުރި ބާރުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށް އީރާންގެ ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއަށް ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 10 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އީރާންގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެ އެވެ. ފުލުހުންގެ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ އިރު، ސަރުކާރު މީޑިއާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ. ނަަމަވެސް އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 500 އަށް ވުރެ މަތިވެފަ އެވެ.

އީރާންގެ މުޒާހަރާގެ ޚަބަރުތަކާއި ފޮޓޯތައް ދުނިޔޭގެ އެކި މީޑިއާތަކުން ގެނެސްދެމުން ދާތީ އާއި، ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދީ ގިނަ މީހުން މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތުމަށް ގޮވައިލަމުން ދާތީ، ބޮޑެތި ހުރިހާ ސަހަރުތަކަކުން މިހާރު ވަނީ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ވެސް ކަނޑާލައިފަ އެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަގުތަކަށް ނުކުންނަން ފެށީ، އީރާންގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށް އުފުލި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ދަނީ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ އާއި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށެވެ.

އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ވެރިންނަށް ފާޑު ކިޔައި ސަރުކާރުގެ ކަންކަމާ މެދު އިހުތިޖާޖް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ހައްގު ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީހުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމާއި ތަންތަނުގައި ހުޅުޖެހުމުގެ ހައްގެއް އެކަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިރާންގެ ދާހިލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާ ކުރަން ނުކުމެ އުޅެނީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލައި ފިތުނަ އުފައްދަން އުޅޭ މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅިގެން ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކަން މިހާތަނަށް ވެސް ސާފު ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބައެއް ސަހަރުތަކުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތައް ވެސް ވަނީ އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި މަގުމަތީ ހުންނަ އުޅަނދުތަކާއި ބައެއް ފިހާރަތަކުގައި ހުޅުޖަހާފައިވެ އެވެ. އަދި ބައެއް ސަހަރުތަކުގެ އާންމު ތަންތާނގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ރައީސް ރޫހާނީ އާއި ރޫހާނީ ލީޑަރު ޚާމަނާއީގެ ފޮޓޯތަކުގައި ވަނީ ހުޅުޖަހައިފަ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ވިދާޅުވީ އީރާންގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، އީރާންގެ މުދަލާއި ފައިސާ އެ ގައުމުގެ ވެރިން ވަގަށް ނަގަމުންދާ ކަން އީރާންގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އެނގިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން ތަކުރާރު ކުރަން އީރާންގެ ރައްޔިތުން ދޫ ނުދޭނެ ކަމަށް ވެސް ޓްރަމްޕު ވިދާޅުވި އެވެ.