އިންޑިއާ އިން ޖައްވަށް ފޮނުވާލި ސެޓެލައިޓާ ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 4) - އިންޑިއާ އިން ބާރުގަދަ މުވާސަލާތީ ސެޓެލައިޓެއް ޖައްވަށް ދޫކޮށްލިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ އެވެ.


ޖީއެސްއޭޓީ-6އޭ ސެޓެލައިޓް ޑިޒައިންކޮށްފައި ވަނީ އަސްކަރިއްޔާގެ މުވާސަލާތީ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ސްޕޭސް އެންޑް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން (އިސްރޯ) ގެ ވެރިޔާ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ސެޓެލައިޓާ ގުޅުން ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޕަވަ ސަޕްލައި އަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އިސްރޯ އިން ބުނެފައި ވަނީ 2،066 ކިލޯގެ ސެޓެލައިޓާ އަލުން ގުޅޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ ސެޓެލައިޓް ހެދުމަށް ވަނީ 2.7 ބިލިއަން ރުޕީސް (41 މިލިއަން ޑޮލަރު) ޚަރަދުކޮށްފަ އެވެ.

ޖީއެސްއޭޓީ-6އޭ ސެޓެލައިޓް އުދުއްސާލުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވެސް ވަނީ އެކަމުގައި އުޅުއްވި ސައެންސްވެރިންނަަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލި ސެޓެލައިޓަކާ ގުޅުން ކެނޑިފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ވަނީ މަލްޓި-މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖައްވީ މާކެޓުގައި ކުރިއެރުން ހޯދަމުން އަންނަ އިންޑިއާ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

އިންޑިއާ އިން ފެބްރުއަރީ މަހު ވަނީ އެއް ފަހަރާ 104 ސެޓެލައިޓް ޖައްވަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. އެއް ފަހަރާ އެންމެ ގިނަ ސެޓެލައިޓް ފޮނުވާލުމުގެ ރެކޯޑް ކުރިން އޮންނަނީ ރަޝިޔާ އަށެވެ. އެ ގައުމުން 2014 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 37 ސެޓެލައިޓް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.