ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރު ބޮޑު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި 3) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ހަނގުރާމައެއްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ބީބީސީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ގުޓަރޭޒް ވަނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިނުވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ޓްރަމްޕް ގެންދަވަނީ އެއްބަސްވުމަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެއްބަސްވުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމާ މެދު މި މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ޓްރަމްޕް ގޮތެއް ނިންމަވާނެ އެވެ.

ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވީ އީރާނާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަކީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން ހޯދުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެ ކާމިޔާބު ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު އެހެން އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އެއްބަސްވުން އުވައެއް ނުލެވޭނެ. އެހެން ނޫނީ ނުރައްކާ ހާލަތަކަށް ވެއްޓޭނެ،" ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އިރު އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އީރާނުން ސިއްރިއްޔާތުގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އުފައްދާކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދެއްވައިފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރީ ދޮގުގެ މަތީގައިކަން މިހާރު ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އީރާނާ އެކު ގާއިމްކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާ، ޗަައިނާ، ރަޝިޔާ، ޖަރުމަން، ފްރާންސް އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުންނެވެ.

އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ގެނައުން ނުވަތަ އެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް ޓްރަމްޕަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށެވެ.