މަހާތިރަށް ފުރުސަތު ދޭން ނަޖީބު ދެކޮޅު ހައްދަވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 10) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދާ ވާދަކުރައްވައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހައިރާން ކުރުވަނިވި ނާކާމިޔާބީއާ އަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ގަބޫލް ކުރައްވައިފި ކަމަށް ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މަހާތިރަށް ފުރުސަތު ދޭން ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކެއް ނަޖީބު ދެއްވައިފި އެވެ.


ގަބޫލްކުރެއްވިކަން ސާފު ބަހުން ވިދާޅުވާން ނަޖީބު ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވަކި ޕާޓީއަކަށް ލިބިފައި ނުވާތީ ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅަކު ނިންމަވާނީ ރަސްގެފާން ކަމަށެވެ. ތަޖްރިކާބާރުން ބުނަނީ ނަޖީބު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ވަގުތު ހޯއްދަވައިގެން އެހެން ޕާޓީތަކުން މެންބަރުން އޭނާގެ ބަރިސަން ނޭސަނަލް (ބީއެން) އަށް ގެނައުމަށެވެ.

ވެރިކަން ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނެ ކިރިޔާ ވެސް ގޮތެއް އޮތްތޯ ނަޖީބު ބައްލަވަމުންދާ އިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރޭ އިއުލާން ކުރި ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން މަހާތިރުގެ ކޯލިޝަނަށް ވަނީ 121 ގޮނޑި ލިބިފަ އެވެ. ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކީ 112 އެވެ. ބީއެން އަށް ލިބިފައި ވަނީ 79 ގޮނޑި އެވެ. އިލެކްޝަނުން އިއުލާން ކުރީ ވަކިވަކި ޕާޓީތަކަށް ގޮނޑި ލިބުނު އަދަދެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލް ކުރަން. އަދި ބީއެން އިން ޑިމޮކްރެސީގެ އަސާސްތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރާނަން،" ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޖީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން މަހާތިރު ހުވާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ދަނީ ލަސް ކުރަމުންނެވެ. މަހާތިރު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނަޖީބުގެ ވެރިކަން ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި ބޮޑު ވަޒީރެއް ނެތި ހޭދަވާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ ސަރުކާރެއް ނެތި ހޭދަވާ ވަގުތު ކަމަށް މަހާތިރު ވިދާޅުވި އެވެ.