އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނަން ސަލާމަތީ މަޖިލިސް ނުކުޅެދިފައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި 16) - ގާޒާގައި ފަލަސްތީން މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދު ކުރަމުންދާ މައްސަލާގައި ބޭއްވި އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނަން އެ މަޖިލީސް ފެއިލްވެފައިވާކަން އަނެއްކާވެސް ހާމަވެއްޖެ އެވެ.


އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނުގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގަން ކުވޭތުން ހުށަހަޅަން އުޅުނު ގަރާރަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ ހުރަސް އަޅައިފަ އެވެ. ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި މި ދައުރުގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި އަރަބި ގައުމު ކަމަށްވާ ކުވޭތުން ބުނެފައި ވަނީ ފަލަސްތީން މީހުންނަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ހިމާޔަތް ހޯދަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކުވޭތުގެ ހުށަހެޅުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ޖަރުމަނުން ތާއިދު ކުރި ނަމަވެސް އެމެރިކާ އިން ވަނީ ގަރާރު ފާސްކުރަން ހުރަސް އަޅައިފަ އެވެ. އެމެރިކާ ސަފީރު ނިއްކީ ހޭލީ ވިދާޅުވީ ގާޒާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނޫން ކަމަށާއި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ހަމާސް ޖަމާއަތް ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ 60 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައި، 2،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފަ އެވެ.