ހަތަރު ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަހު އޮޕަރޭޝަން މެދު ކަނޑާލައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 8) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗުގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ ދެ ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.


ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހޮހަޅައިން ނެރެފައި ވަނީ ތިން ކުދިންނެވެ. ތައިލެންޑުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ފުރަތަމަ ގެންދާނީ ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ކުދިން ފަރުވާ އަށް ގެންދާނީ ޗިއާން ރާއީ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަޖްރިބާކާރު ޑައިވަރުންގެ 18 މީހުންގެ ޓީމަކުން އެ ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށާފައި ވަނީ ތައިލެންޑް ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖެހިއިރު އެވެ.