ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގައި އޮތީ ސަލާންޖަހާ ސިޔާސަތެއް: ބިލާވަލް

އިސްލާމްއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 8) - ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުގައި އޮތީ ސަލާން ޖެހުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ޕީޕީޕީ) ގެ ޗެއާމަން ބިލާވަލް ބުއްޓޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބިލާވަލް ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) ގެ ސަރުކާރުގައި ޚާރިޖީ އަދި އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އާ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަސް ހަމަވާން އޮތީ ދިހަ ވަރަކަށް ދުވަސް ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ވައުދެއް ހާސިލްވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ތެލާއި ކަރަންޓުގެ އަގުބޮޑު ކުރުމުން ބިލާވަލް ވަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސުނާމީއެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ދާދި ފަހުން ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ދެއްވި ތަގްރީރު ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ޓީވީން ވަގުތުން ދެއްކި އިރު ޑޭޓްލައިންގެ ގޮތުގައި ޓީވީ ސްކްރީނަށް "ބެގިން" (ސަލާންޖެހުން) އެރުވުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޖޯކް ޖަހައިފަ އެވެ. ބެގިން އަރުވާފައި ވަނީ ބެއިޖިންގެ ބަދަލުގައި އޮޅުމަކުން ކަމަށްވެ އެވެ.