ފްރީޑަމް އޮފް ޕެރިސް އެވޯޑް ސޫކީ އަތުން ނަގަނީ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 1) - މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް އަރުވާފައިވާ "ފްރީޑަމް އޮފް ޕެރިސް" އެވޯޑް އަތުލަން ނިންމައިފި އެވެ.


ޕެރިހުގެ މޭޔަރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ ސޫކީގެ ކިބައިން އެ ޝަރަފް ނަގަން ނިންމީ މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާވެރިވަމުން ދިޔަ އިރު އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެކަމަނާ ބަހެއް ވިދާޅުވެފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. ސޫކީގެ އެވޯޑް އަތުލުން ފައިނަލް ކުރާނީ މި މަހު މެދުތެރޭގައި ބާއްވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ ސޫކީ އަށް މީގެ ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކުން އަރުވާފައިވާ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑްތައް ވެސް ވަނީ އަތުލައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކެނޭޑިއަން އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕާއި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ އެމްބަސެޑާ އޮފް ކޮންޝަންސް އެވޯޑް ހިމެނެ އެވެ.