ސައުދީ އަށް ފަހު ޔޫއޭއީ އިން ވެސް ޕާކިސްތާނަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 6) - ޕާކިސްތާނުގެ ބަޖެޓް ދަރަނި ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 6.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަޕޯޓް ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.


މި ޕެކޭޖުގައި ހިމެނެނީ 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލާއި ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޭޝް ޑިޕޮޒިޓެވެ. ޔޫއޭއީގެ އެހީގެ ޕެކޭޖް އިއުލާން ކުރާނީ ވަލީ އަހުދު ޝެއިޚް މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހުޔާން ޕާކިސްތާނަށް މިއަދު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގަ އެވެ.

ސައުދީން ދޭ ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ތެރޭން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު މިހާރު ވަނީ ޕާކިސްތަނަށް ދީފަ އެވެ. އެ ފައިސާގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ 3.18 ޕަސެންޓެވެ. އިތުރު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ދޭނެ އެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ރިޒާވް އަށް އެއް ބިލިއަންް ޑޮލަރު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ސައުދީން ދީފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް ޕާކިސްތާން (އެސްބީޕީ) އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.