ފިލިޕީންސްގެ މިންޑަނާއޯގައި މުސްލިމުންގެ ބާރު އޮންނަ ގޮތަށް ތާއީދުކޮށްފި

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 25) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު މިންޑަނާއޯ ޖަޒީރާތަކުގައި މުސްލިމުންގެ ބާރު އޮންނަ ގޮތަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުގައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.


ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާން ކުރި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އަށް ފަހު ކެތޮލިކް އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގައުމުގެ މޮރޯ އިސްލާމިކް ލިބަރޭޝަން ފްރަންޓް (އެމްއައިއެލްއެފް) އިން ހަތިޔާރު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުތަކާ ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ އެވެ. މިންޑަނާއޯ ޖަޒީރާތަކުގައި 1970 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 150،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. މުސްލިމުން ދިޔައީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ވެރިކަމަކަށް ބާރު އަޅަމުންނެވެ.

އެމްއައިއެލްއެފްގެ ލީޑަރު މުރާދު އިބްރާހިމް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

"ރައްޔިތުން ދިން ތާއީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން،" އެމްއައިއެލްއެފްގެ ލީޑަރު މުރާދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މިންޑަނާއޯ ޖަޒީރާތަކުގައި މުސްލިމުންގެ ބާރުވެރިކަން އޮންނަން ތާއީދުކޮށް 1.7 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ވޯޓު ދީފަ އެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާފައި ވަނީ 254،600 މީހުންނެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ މިންޑަނާއޯގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ