މިއީ އީރާނުން ފާހަގަކުރާ ފަހު އިންގިލާބުގެ ދުވަސް:އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 12) - އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ މި އަހަރު ވެގެންދާނީ އީރާނުން އިސްލާމީ އިންގިލާބުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ ފަހު އަހަރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.


"އީރާނުގެ އިންޒާރުތައް ލުއި ގޮތަކަށް ދޫކޮށެއް ނުލާނަން،" އީރާނުން ފާހަގަ ކުރި 40 ވަނަ އިސްލާމީ އިންގިލާބީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ނަތަންޔާހޫ ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ. "ތެލް އަވީވް އާއި ހައިފާ ނައްތާލަން އެ ގައުމުން އުޅެފި ނަމަ އެއީ ކާމިޔާބުވާނެ ކަމެއް ނޫން."

އެކަމަކު ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވީ، މިއީ އެފަދަ ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ އީރާނުން އިސްލާމީ އިންގިލާބުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ އެންމެ ފަހު އަހަރަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

އީރާނުގެ އިންގިލާބީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ވަނީ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން ކުރިމަތި ކުރާ އުނދަގޫތަކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އީރާނަށް ގުޑުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.