"ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު

ރިޔާޒް (މެއި 13) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ބޭރުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދިން "ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ޚާލިދު އަލް ފާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އަލް ފުޖައިރާ ބަނދަރާ ކައިރީގައި ހިނގި ހާދިސާގައި ސައުދީގެ އުޅަނދުތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމަށް އަލް ފާލިހް ވިދާޅުވި އެވެ. ޔޫއޭއީ އިން ބުނެފައި ވަނީ އެކި ގައުމުތަކުގެ ހަތަރު އުޅަނދަކަށް ގެއްލުން ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ. އަދި އެ ހާދިސާ ހިނގި ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ފުޖައިރާ ބަނދަރުގައި އެއްޗެއް ގޮވި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އީރާނުން ބުނެފައި ވަނީ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ސައުދީގެ ޓޭންކަރުތަކަކަށް ގަލްފުގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ މަޝްރަހު ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެމެރިކާ އިން ވަނީ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރަކާއި ހަނގުރާމަ މަތީ އުޅަނދުތައް ގަލްފަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފަ އެވެ.