ސައުދީގެ އެއާޕޯޓަކަށް ހޫތީން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި

ނަޖްރާން (މެއި 21) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ އެއާޕޯޓެއްގައިވާ ހަތިޔާރު ގުދަނަކަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއްދީފައިވާ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ބުނެފި އެވެ.


ސައުދީގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 840 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުގައި ޔަމަނުގެ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ ނަޖްރާނަށް ހަމަލާދިނީ، ހޫތީންގެ އަލް މަސީރާ ސެޓެލައިޓް ނިއުސް ޗެނަލް އިން ބުނި ގޮތުގައި، ބޮން ހަރުކޮށްފައިވާ ޑްރޯނުންނެވެ. ހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާން ކާނަލް ތުރްކީ އަލް މަލިކީއާ ހަވާލާދީ ސައުދީގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނީ ނަޖްރާންގެ އާއްމުން ބޭނުންކުރާ ސައިޓަކަށް ހޫތީން ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހޫތީންނަކީ އީރާނުގެ ޓެރަރިސްޓް ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ވަނީ މާލިކީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ހަމަލާއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ.

ހޫތީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ސައުދީގެ މައި ދެ ތެޔޮހޮޅިއަކަށް ވެސް ޑްރޯން ހަމަލާދީފަ އެވެ.

ސައުދީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ދަނީ މާޗް 2015 އިން ފެށިގެން ޔަމަނުގެ ހޫތީންނާ ދެކޮޅަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ. ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާ ހޫތީން ހިފައި ރައީސް އަބްދުއްރައްބު މަންސޫރު ހާދީ ވަނީ މަގާމު ދުރުކޮށްފަ އެވެ. ހާދީ ފަހުން ދިރިއުޅުއްވީ ސައުދީ އަރަބިއާގަ އެވެ.