ސައުދީ ސިފައިންގެ ގިނަ އޮފިސަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ހޫތީން ބުނެފި

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން "އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް" ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ސައުދީ ސިފައިންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.


ހޫތީންގެ ތަރުޖަމާނަކު ބުނީ އެ ޖަމާއަތުގެ ހަމަލާތަކުގައި ދުޝްމަނުންގެ ތިން ބްރިގޭޑް ބަލިކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާތަކުގައި ހޫތީންގެ ޑްރޯން އާއި މިސައިލް އަދި އެއާ ޑިފެންސް ޔުނިޓްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހޫތީންގެ އަލް މަސީރާ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ތަރުޖަމާން ބުނީ އެ ހަމަލާ އިން ދޭހަކޮށްދެނީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބިމުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ ހަމަލާ ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހޫތީންނަށް ލިބިގެންވާކަން ކަމަށެވެ.

ހޫތީން ހައްޔަރުކުރި ސިފައިން ބައިތިއްބާނީ ސިއްރު ތަނެއްގައި ކަމަށްވެ އެވެ. ޔަމަނުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ހޫތީން ދާދި ފަހުން ވަނީ ސައުދީ އަށް ދޭ މިސައިލް ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. ސައުދީގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ތަނަކަށް މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ވެސް އުފުލާފައި ވަނީ ހޫތީންނެވެ. އެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ވަނީ ސައުދީން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ދަށްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ޑްރޯން ހަމަލާގެ ތުހުމަތު ސައުދީ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުން އަޅުވާފައި ވަނީ އީރާނުގެ ބޮލުގަ އެވެ.

ޔަމަން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހޫތީން ހަނގުރާމަ ފެށީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ހޫތީން ހިފިތާ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ފަސް އަހަރު ފުރިފަ އެވެ. ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ޔަމަނަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދޭން ފެށީ މާޗް 2015 ގަ އެވެ.