ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި އެމެރިކާއާ ހަވާލެއް ނުކުރާނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 8) - ވެއްޓުނު ޔޫކްރޭން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 ގެ ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ތަހުގީގު ކުރަން އެމެރިކާއާ ހަވާލު ނުކުރާނެ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.


"ބޯޓު އުފެއްދި ކުންފުނި (ބޯއިން) އަށް ނުވަތަ އެމެރިކާ އަށް ކަޅުފޮށި ހަވާލެއް ނުކުރާނަން،" އީރާން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ވެރިޔާ އަލީ އާބިދުޒާދާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތަހުގީގަށް ކަޅުފޮށި ފޮނުވާނީ ކޮން ގައުމަކަށް ކަމެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

ޔުކްރޭން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު މިއަދު ވެއްޓުނީ ތެހެރާނުގެ އެއާޕޯޓުން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި 176 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ޔުކްރޭނު ބޯޓު ވެއްޓުނު ތަކުގައިރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އާބިދުޒާދާ ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އޭވިއޭޝަން ގާނޫނުތައް އޮންނަ ގޮތުން ތަހުގީގު ހިންގަން ޖެހޭނީ ބޯޓު ވެއްޓުނު ގައުމަކުން ކަމަށެވެ.

"ބޯޓު ވެއްޓުނީ އީރާނަށް. އެހެންވެ އެ އެކްސިޑެންޓް ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭނީ އީރާނުގެ އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަނުން. އެކަމަކު ތަހުގީގުގައި ޔޫކްރޭނަށް ބައިވެރިވެވިދާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭވިއޭޝަން ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ ކަޅުފޮށި ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެން ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތް، ފްރާންސް، ޖަރުމަން އަދި އެމެރިކާ ފިޔަވައި މަދު ގައުމަކަށް ކަމަށެވެ.

މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާތައް ތަހުގީގު ކުރާ ފްރާންސްގެ އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިއުރޯ އިން ބުނެފައި ވަނީ ޔޫކްރޭނުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އީރާނުން އެހީއަކަށް އެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.