ބޯޓު ވެއްޓުނީ މިސައިލްގެ ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އީރާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔުކްރެއިންގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ މިސައިލްގެ ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އީރާނުން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.


އެކަމަކު ގައުމީ ޓީވީން އާންމުކުރި އީރާންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެއީ "އޮޅުމަކުން" ވީ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނި ގޮތުގައި ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެ އެވެ.

އިރާގުގައި އެމެރިކާގެ ސިފައިން ތިބޭ ވައިގެ ދެ މަރުކަޒަކަށް މިސައިލްގެ ހަމަލާތަކެއް އީރާނުން ފޮނުވާލިތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން، ތެހެރާން އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލި ޔުކްރެއިން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކުން ކަމަށް އީރާނުން ފުރަތަމަ ބުންޏެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ވަނީ ބޯޓަށް މިސައިލެއް އަރާތަނުގެ ވީޑިއޯއެއް، ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

މި ހާދިސާގައި 176 މީހުން މަރުވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އީރާނާއި ޔުކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ މީޑިއާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ޔުކްރެއިންގެ މަތިންދާބޯޓަށް އީރާނުން ހަމަލާދިނީ، ބަދަލުހިފުމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ދަތުރުކުރި އެމެރިކާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ކަމަށް ހީކޮށެވެ. އެކަމަކު އީރާނުގެ މިސައިކަލް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ރައްދުގައި އެއްވެސް ހަމަލާއެއް ނުދެ އެވެ.