ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން ޗައިނާގައި ހަ ދުވަހުން 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް

ވުހާން (ޖެނުއަރީ 26) - ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހޭ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަ ދުވަސް ތެރޭ 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ވޫހާން ސިޓީގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.


އެގާރަ މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ވޫހާން އަކީ ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި ސިޓީ އެވެ. ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުން އެ ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ވަނީ ފުރިފަ އެވެ. ފާމަސީތަކުން ދަނީ ބޭސް ހުސްވަމުންނެވެ.

ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމަށަޓަކައި ގާތްގަނޑަކަށް 25،000 އަކަ މީޓަރު (269،000 އަކަ ފޫޓު) ގެ ސަރަހައްދެއް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރު ޗައިނާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ދައްކާފައިވެ އެވެ.

ސާސް ރޯގާ އެންމެ ވަރުގަދައެއް ފެތުރުނު ދުވަސްވަރު ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި 2003 ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ މީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ކުރު މުއްދަތެއްގައި އިމާރާތްކޮށްފަ އެވެ.

ހަ ދުވަހުން ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ޗައިނާ އަކީ އަވަހަށް އިމާރާތްތައް ހެދުމުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ގައުމެކެވެ. ބެއިޖިންގައި 2003 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހަތް ދުވަހުން ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދާ ނިންމާލައިފަ އެވެ. އެއީ އެންމެ އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ރެކޯޑެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ވަނީ 4،000 މީހުން ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ވޫހާން ސިޓީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓީމުން މިހާރު އެ ދަނީ އެ ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ވޫހާންގައި ހަދަނީ ޕްރިފެބްރިކޭޓް އިމާރާތެކެވެ.

ވޫހާންގައި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވަނީ އިންޖިނޭރުން ގެންގޮސްފަ އެވެ. ގްލޯބަލް ޓައިމްސް އިން ބުނި ގޮތުގައި ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އާމީގެ 150 މެޑިކަލް އޮފިސަރުން ވަނީ ވޫހާން އަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަން ގެންދިޔަ މީހުން ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.