އަދަދުތައް މަތިވިޔަސް ބަލީގެ ހާލަތު ގޯހެއް ނުވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (ފެބްރުއަރީ 14) - ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް އެރި މީހުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބޮޑުތަން މައްޗަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ޗައިނާ އިން ބޭރުން އެ ރޯގާ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވްރަށް މައްޗަށް ނުދާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.


ޗައިނާ ފިޔަވައި ކޮވިޑް-19 އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ ޖަޕާނުގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް ކްރޫޒް ލައިނާ އިންނެވެ. ވައިރަސް އަލަށް ފެނުނު 44 މީހުންނާ އެކު އެ ކްރޫޒް ލައިނާ އިން ރޯގާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 218 އަށް އަރައިފަ އެވެ. ކްރޫޒް ލައިނާގައި ތިބީ 3،700 މީހުންނެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ފެތުރާ މިންވަރާއި މަރުވާ ރޭޓު މާބޮޑަށް މައްޗަށް ޖެހެމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ހުބެއި ޕްރޮވިންސް އިން އިއްޔެ މަރުވެފައި ވަނީ 116 މީހުންނެވެ. އަލަށް ފެނިފައި ވަނީ 4،823 ކޭސް އެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 ގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުބެއި ޕްރޮވިންސް އިން 14،840 މީހުންނަށް ބަލިޖެހި، 242 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހެލްތު އިމަޖެންސީ ޕްރޮގްރާމުގެ ވެރިޔާ މައިކް ރަޔަން ވިދާޅުވީ ހެބެއި ޕްރޮވިންސް އިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންނާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް ދިޔައީ ޑައިގްނޯޒް ކުރާ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމުން ކަމަށެވެ. ލެބޯޓްރީގައި ހަދާ ސްޓެންޑާޑް ނިއުކްލެއިކް އެސިޑް ޓެސްޓުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު އަންނަނީ ފުއްޕާމޭގެ ސީޓީ ސްކޭން ހައްދަމުންނެވެ.

"މިއީ ބަލިފެތުރޭ ރޭޓް މައްޗަށް ޖެހެނު ކަމުގެ ހެއްކެއް ނޫން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗައިނާ ފިޔަވައި ވައިރަސް އަރާފައި ވަނީ 24 ގައުމެއްގެ 447 މީހުންނަށެވެ. ޗައިނާ ފިޔަވައި މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ ފިލިޕީންސާއި ހޮން ކޮން އަދި ޖަޕާނުންނެވެ.