ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ޔަމަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ސައުދީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޔަމަނުގެ އުތުރުގެ އަލް ޖައުފް ޕްރޮވިންސަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.


ކޯލިޝަނުގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވީ ސައުދީ ޓޯނޭޑޯ ޖެޓް ވެއްޓުނީ ޔަމަން ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކުގެ ސަޕޯޓް މިޝަނެއްގައި އުޅެނިކޮށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހޫތީން ބުނެފައި ވަނީ ސައުދީ ބޯޓު ވައްޓާލީ އެ މީހުން ކަމަށެވެ. ބޯޓު ވައްޓާލީ ބިމުން ޖައްވަށް ފޮނުވާލި މިސައިލެއްގައި ކަމަށް ވެސް ހޫތީން ބުންޏެވެ.

ވެއްޓުނު ބޯޓާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީން ތަފްސީލް މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އދ. އިން ބުނެފައި ވަނީ އަލް ޖައުފް ސަރަހައްދަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ 31 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ޔަމަނަށް ވައިގެ ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ މާޗް 2015 އިން ފެށިގެންނެވެ. ޔަމަނަށް ހަމަލާދޭން ފެށީ ޔަމަނުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ބަލައިގެންފައިވާ އަބްދުއްރައްބޫހު މަންސޫރު ހާދީގެ ސަރުކާރު ހޫތީން ހަމަލާދީ ވެރިރަށް ސަންއާ އިން ބޭރުކޮށްލުމުންނެވެ.