ރަޖަމު ކުރުމަށް ފާޑުކީ ލިޔުންތެރިއަކު ޖަލަށް

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ރަޖަމް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާޑުކީ އީރާނުގެ ލިޔުންތެރިއަކު ހަ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.


އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ގޮލްރޮކް އެބްރާހިމީ އިރާއީ ޖަލަށް ހުކުމްކުރި އިރު އޭނާގެ ލިޔުން އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި ޝާއިއުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށްވެ އެވެ. އޭނާ ޖަލަށްލީ އިސްލާމް ދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ފާޑުކިޔާ ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރަން އުޅުމުންނެވެ.

އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލުން ވަނީ މި ހުކުމަށް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ. އަދި ތެހެރާނުގެ އެވިން ޖަލުގައި އިބްރާހިމީ އިރާއީ އޮތް އިރު ވަކީލަކާ ބައްދަކު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފައިވެ އެވެ. އިބްރާހިމީ އީރާއީ ޖަލުގައި އޮތް އިރު އޭނާއާ ސުވާލުކޮށްފައި ވަނީ ކަނުބަނދެ ފާރަކާ ދިމާލަށް ބަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި ގަތުލް ކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްނެސްޓީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިބްރާހިމީ އީރާއީއާ އެކު ޖަލުގައި ބަންދުކުރި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޖެހިގެން އޮތް ގޮޅީގައި ބާއްވައިގެން އޭނާ އަށް އަނިޔާ ކުރާ އަޑު އިރާއީ އަށް އިއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްނެސްޓީން ބުނެފައިވެ އެވެ.