ކޮވިޑް-19: ބަލިޖެހި ރަނގަޅުވާ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް ޖެހެނީ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 27) - ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވެގެން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލި މީހުންގެ ތެރޭން 14 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަލުން ވައިރަސް އަރާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.


ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުން ބުނީ ކޮރޯނާވައިރަސް އަދިވެސް ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ވައިރަސް ހަށިގަނޑުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ގޮތް ވެސް ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޖަޕާނުގައި ވެސް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވި އުމުރުން 40 ގެ އަހަރުތަކުގެ އަންހެނަކަށް އަލުން ބަލިޖެހިފަ އެވެ. އެ އަންހެން މީހާ އަލުން ޕޮޒިޓިވްވީ ތިން ހަފުތާ ފަހުންނެވެ.

ޗައިނާ އާއި ޖަޕާނުން މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވެގެން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާ މީހުން ވެސް އަލުން މޮނިޓާ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މިހާތަނަށް ޗައިނާ އިން 2،770 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު ވައިރަސް ވަނީ 82،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަރައިފަ އެވެ. ޗައިނާ އިން ބޭރުން މިހާތަނަށް 50 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު ޗައިނާ އިން ބޭރުން ވައިރަސް އަރާފައި ވަނީ 3،600 މީހުންނަށެވެ. ވައިރަސް މިހާރު ވަނީ 45 ގައުމަކުން ފެނިފަ އެވެ.