ކޮވިޑް-19: ޗައިނާ އިން އިއްޔެ ބަލިޖެހުނީ އެންމެ މީހަކަށް

ވޫހާން (މާޗް 17) - ޗައިނާ އިން ކޮވިޑް-19 އިއްޔެ ޖެހިފައި ވަނީ އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.


ނަމަވެސް ޗައިނާ އިން ބޭރުން އައި މީހުންގެ ތެރޭން 20 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

ޗައިނާ އިން ކޮވިޑް-19 އިއްޔެ ޖެހުނު ކޭސް ފެނިފައި ވަނީ ވޫހާން ސިޓީންނެވެ.

ޗައިނާގައި ޑިސެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން ވަނީ ވޫހާން ސިޓީ ހިމެނޭ ހުބެއި ޕްރޮވިންސް ޖެނުއަރީ 23 އިން ފެށިގެން ކަރަންޓީންކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފެބްރުއަރީ 11 ގައި ވަނީ މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ވެސް މަނާކޮށްފަ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން ބަލި ކޮންޓްރޯލްވެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ބޭރުން ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ކޭހެއް ނުފެންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ގައުމުން ބޭރުން އަންނަ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލި އިތުރަށް ފެތުރިދާނެތީ އެވެ. އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 20،000 މީހުން މިހާރު ޗައިނާ އަށް ދަތުރުކުރެ އެވެ.

ބެއިޖިން އިން މިހާރު ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އެ ސިޓީ އަށް އެތެރެވާ އެންމެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަކި ތަނެއްގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. ޝަންހާއީން ވެސް ވަނީ 16 ގައުމަކުން އަންނަ މީހުން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާރު ވަނީ 145 ގައުމަކަށް ފެތުރި 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފަ އެވެ. ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 181،000 އަށް އަރައިފަ އެވެ. ޗައިނާ އިން ބަލިޖެހިފައި ވަނީ 80،881 މީހުންނަށެވެ.