ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް ފެތުރޭއިރު ވެސް ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދެއް ނޫން

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 28) - އާއްމު ސިއްހަތުގެ ބޮޑު ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްނުވަން ތަކްރާރުކޮށް އިންޒާރުތައް ދިން ނަމަވެސް އިއްޔެގެ ހުކުރު ނަމާދަށް މީހުން ގޮސް ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތްތައް ވަނީ ފުރާލައިފަ އެވެ.


އިސްލާމީ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ޚިލާފަށް ޕާކިސްތާނުގެ އިލްމުވެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ އިލްމުވެރިން ލަފާދީފައި ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މިސްކިތަށް ނުދިއުމަށާއި ޚުތުބާ ކުރު ކުރުމަށެވެ.

އިސްލާމްއާބާދުގެ މަޝްހޫރު ފައިސަލް މިސްކިތަށް އިއްޔެގެ ހުކުރު ނަމާދަށް މީހުން އަރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

"ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އަހަރެމެން ގަބޫލްކުރާ އެއްޗެއް ނޫން. އަހަރެން ގަބޫލް ކުރަނީ މާތްﷲ. ކޮންމެ ކަމެއް މެދުވެރިވިޔަސް އެކަމެއް މެދުވެރި ކުރައްވަނީ މާތްﷲ،" ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގެ މިސްކިތަކުން ހުކުރު ނަމާދުން މީހުން ފައިބަމުން ދިޔަ އިރު އަލްތާފް އަހުމަދު ބުންޏެވެ.

އިސްލާމްއާބާދުގައި ދިރިއުޅޭ ސައިދު އަޝްފާގް އަހުމަދު ކިޔާ މީހަކު ބުނީ ގިނަ މީހުން ތިބެނީ ވަރަށް ބިރުން ކަމަށެވެ.

"އެ މީހުން މިސްކިތަށް ދަނީ މާތްﷲ އަށް ދުއާ ދެންނެވުމަށް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިސްލާމްއާބާދުގެ މަޝްހޫރު ފައިސަލް މިސްކިތަށް ދިޔަ މީހުން އިއްޔެގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު މިސްކިތުން ފައިބަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާނުން މިހާތަނަށް ވަނީ 1،408 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އަދި 11 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ޓެސްޓްކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ޕާކިސްތާނުގައި ބަލި އޮތް ހަގީގީ މިންވަރު ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށް ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ގެންދަވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެކަމުގެ އިގްތިސާދީ ގެއްލުން މާބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކެންސަލް ކުރަން އެންގީ ދެކުނުގެ ސިންދު ޕްރޮވިންސްގައި އެކަންޏެވެ.

އިސްލާމްއާބާދުގެ މިސްކިތަކަށް އިއްޔެ ދިޔަ މީހުން މިސްކިތަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އަތުގައި ސެނިޓައިޒާ އުނގުޅަނީ. -ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ މިސްކިތްތަކަށް ވެސް އިއްޔެގެ ހުކުރުގެ ޖަމާއަތަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވި އެވެ.

"ކޮރޯނާވައިރަހާއި އެނޫން ވެސް މުސީބާތްތަކުން މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރައްވާނީ މާތްﷲ،" ކާބުލްގެ މިސްކިތެއްގައި ޚުތުބާ ދެމުން އިމާމަކު ބުންޏެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުސްލިމް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއާ އެއްގޮތަށް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދު ކަނޑާލައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ މިސްކިތްތަކާއި މާތްވެގެންވާ ދެ ހަރަމް ހިމެނެ އެވެ.