ކޮވިޑް-19: ބަލި މީހުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ސައުދީ ރަސްގެފާން

ރިޔާޒް (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ އެންމެންގެ ފަރުވާގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ހެލްތު މިނިސްޓަރު ތައުފީގު އަލް ރާބިއާ ވިދާޅުވީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ ސައުދީ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ފަރުވާގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖައްސައިދޭނީ ރަސްގެފާން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވަނީ، ކިރިޔާ ވެސް ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އަވަހަށް ޓެސްޓް ކުރަން ދިއުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

"އެންމެން ވެސް މިހާރު މި ތިބީ އެއް އޮޑިއެއްގައި،" ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ގެންދަވަނީ، ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސައުދީން ކުރާ މަސައްކަތް "ރެއާއި ދުވާލު" ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން ކަމަށެވެ.

އުމުރުފުޅުން 84 އަހަރުގެ ސަލްމާން ވަނީ މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން ގައުމާ މުޚާތަބް ކުރައްވައިފަ އެވެ. މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެންމެ ފަހުން އާއްމުންނަށް ފެނިފައި ވަނީ މި މަހު 3 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ސައުދީގެ އެގްރިކަލްޗަރަލް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ 1.2 މިލިއަން ޓަނުގެ ގޮވާވުމުގެ ބާވަތްތަކަށް އޯޑަރު ދީފަ އެވެ.

ސައުދީން މިހާތަނަށް ވަނީ 1،453 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ އަށް މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.