ކޮވިޑް-19: "އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރާކަށް ނޫޅެ"

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާ މިހާރު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތް 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ނުވިސްނާ ކަމަށް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ރަޖީވް ގައުބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވީ އެފަދަ ޚަބަރުތައް ފެނުމުން ހައިރާންވާ ކަމަށާއި ލޮކްޑައުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް އަދި ނެތް ކަމަށެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ އިންޑިއާގައި 14 ގަޑިއިރަށް މާޗް 22 ގައި ކާފިއު ހިންގަވައިފަ އެވެ. އަދި މާޗް 25 އިން ފެށިގެން ތިން ހަފުތާ އަށް އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރިކަން މޯދީ އިއުލާން ކުރެއްވީ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގައުމާ މުޚާތަބް ކުރައްވާ ދެއްވި ބަޔާނެއްގަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު ހަމަވާނީ އެޕްރީލް 14 ގަ އެވެ.

އިންޑިއާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ 1،251 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 32 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.