ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ނުނެރެވޭ މުއްދަތު ނިއު ޔޯކުގައި އިތުރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މާލީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ބޭރު ނުކޮށްލެވޭ މުއްދަތު އަންނަ އޮގަސްޓް 20 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގެ ގަވަރުނަރު އެންޑްރޯ ކޫމޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


"އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަން އާއިލާތަކަށް މިހާރު ހަމަނޭވާއެއް ލެވޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ބެލީ މި ހާލަތުގައި އެންމެ ނާޒުކް މީހުން ހިމާޔަތް ކުރެވޭތޯ،" ކޫމޯ ވިދާޅުވި އެވެ. "ކުޑަ ކުދިންނާއި އާއިލާތައް މަގުމަތިވާތަން ދެކެން ބޭނުމެއް ނުވޭ."

ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ބޭރު ނުކޮށްލެވޭ ގޮތް ކޫމޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވީ މާޗް މަހު އެވެ. އެ މުއްދަތު ޖޫން މަހު ހަމަވާތީ އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ދެ މަސް އިތުރު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ޔުޓިލިޓީ ބިލްތަކާއި މޯގޭޖަށް ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ގޭގޭގެ ވެރިންނަށް ރިލީފް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން އެކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ކޫމޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސް ނިއު ޔޯކުގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ ރޭޓް ވަނީ 22 ޕަސެންޓަށް އަރައިފަ އެވެ. އަދި ކުލި ނުދެއްކިގެން އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ.