ތެޔޮ ހިފައިގެން އީރާނުގެ ޓޭންކަރެއް ވެނެޒުއެލާ އަށް

ތެހެރާން (މެއި 25) - ވެނެޒުއެލާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ތެލުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެ ގައުމަށް ތެޔޮ ހިފައިގެން ދިޔަ އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ވެނެޒުއެލާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އިއްޔެ ވަދެއްޖެ އެވެ.


ކުރިން ބެލެވެފައި ވަނީ އެ ޓޭންކަރަށް އެމެރިކާ އިން ހުރަސް އަޅާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެނެޒުއެލާގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ޓޭންކަރު ވަން އިރު އެމެރިކާގެ އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ފޯރައިފައެއް ނުވެ އެވެ. އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ވެނެޒުއެލާގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައި ވަނީ ބޮލީވިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އެހީގަ އެވެ.

ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ވަނުމާ އެކު ހިމާޔަތް ދިނުމަށް އޭނާގެ ލަޝްކަރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަަމަށެވެ. އެ ޓޭންކަރުގައި އެއް މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ގެންދާނެ އެވެ.

އީރާނުގެ އިތުރު ހަތަރު ޓޭންކަރު ވެނެޒުއެލާ އަށް ތެޔޮ ހިފައިގެން އަދި ދާނެ އެވެ.

ވެނެޒުއެލާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާވް އޮތް ގައުމު ނަމަވެސް ސާފުކޮށްފައިވާ ތެލުގެ ދަތިކަން އެ ގައުމަށް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

ވެނެޒުއެލާ އަށް އީރާނުން ތެޔޮ އުފުލާފައި މި ވަނީ އެ ދެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ވެސް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައި ވަނިކޮށެވެ. އެމެރިކާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ދެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އިން ދާދި ފަހުން ވަނީ ކެރީބިއަން އަށް އިތުރު އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ޖަމާކޮށް ސަލާމަތީ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފަ އެވެ.

އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ އެ ގައުމުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރުތައް ކެރީބިއަން ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ވެނެޒުއެލާ އަށް ދަތުރުކުރާ އިރު އެމެރިކާ އިން އުނދަގޫ ނުކުރުމަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފަ އެވެ. އަދި ޓޭންކަރުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ހަމަލާ ދީފި ނަމަ ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް ރޫހާނީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.