ކަޅު ނަސްލުގެ މީހާގެ މަރާ އެކު މުޅި އެމެރިކާގައި ހަމަނުޖެހުން، ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ކާފިއު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 31) - ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ގެންދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ފުޅާވުމުން ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


އުމުރުން 46 އަހަރުގެ ފްލޮއިޑް މަރުވެފައި ވަނީ މިނިއާޕޮލިސްގައި ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަރަށް ކަކުލުން އަރައިގެން ހުރި ދޮން ނަސްލުގެ ފުލުސް މީހާ ޑެރެކް ޗައުވިން، 44، މިހާރު ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށް، މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލައިފަ އެވެ.

ޖޯޖް ފްލޮއިޑުގެ މަރާ ގުޅިގެން ވޮޝިންޓަނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާގެ 30 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިޓީ އަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ފެތުރިފަ އެވެ. ޝިކާގޯގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ކަރުނަ ގޭސް ވެސް ބޭނުން ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. އެތައް ބަޔަކު އިއްޔެ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. ލޮސް އެންޖަލްސްގެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަނީ ރަބަރު ވަޒަން ބޭނުން ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. ވޮޝިންޓަނުގައި ވައިޓް ހައުސް ބޭރުގައި ވެސް އެތައް ބަޔަކު ވަނީ މުޒާހަރާ ކޮށްފަ އެވެ. އެޓްލާންޓާ އާއި ޖޯޖިއާގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންދޭން ފެށުމުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. މިނިއާޕޮލިސް، ނިއު ޔޯކް، މިއާމީ އަދި ފިލަޑެލްފިއާގެ މަގުތަކަށް ވެސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ ވަނީ އިހުތިޖާޖްކޮށްފަ އެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ބޭރުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ފުލުހުންނާ ކުރިމަތި ލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން މިނިއާޕޮލިސް، އެޓްލާންޓާ، ލޮސް އެންޖަލްސް، ފިލަޑެލްފިއާ، ޕޯޓްލޭންޑްގައި ވަނީ ކާފިއު ހިންގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކާފިއު އަށް ބެލުމެއް ނެތި މީހުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފަ އެވެ. މިނިއާޕޮލިސްގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ނޭޝަނަލް ގާޑުގެ ސިފައިން ވެސް ނެރެން ޖެހިފަ އެވެ.

ކަޅު ނަސްލުމުގެ 46 އަހަރުގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުސް މީހާ ޑެރެކް ޗައުވިން ވަނީ ފްލޮއިޑް ވައްޓާލައި ބާއްވައިގެން ކަކުލުން ކަރަށް އަރައިފަ އެވެ. އެ ހާދިސާގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖް ވަނީ އާއްމުވެފަ އެވެ. އޭރު ފްލޮއިޑް ދިޔައީ އޭނާ ހާސްވެގެން މަރުވަނީ ކަމަށް ގޮވަމުންނެވެ. ފޭކް ނޫޓްތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ތިން ފުލުހަކު ވެސް ވަނީ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފަ އެވެ.