ލަންކާގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ނެތް، އެކަމަކު ބޯޑަރު ހުޅުވުން ފަސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 29) - ސްރީ ލަންކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އެޕްރީލް 30 އިން ފެށިގެން ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.


އޮފިޝަލުން ބުނީ ލަންކާ އިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ފެންނަނީ ޚާއްސަ ފްލައިޓްތަކުގައި މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުން ގެނެސް، ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން ކަމަށެވެ. ލަންކާގެ ނޭވީ ކޭމްޕެއްގައި ފެތުރެން ފެށި ކްލަސްޓާތައް ވެސް މިހާރު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ނޭވީ ކޭމްޕް އަދިވެސް ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ.

"ލަންކާގައި މިހާރު ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ނެތް. ވެކިސަރަ ނޭވީ ކޭމްޕުގެ ކޭސްތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި،" ސިއްހީ އޮފިޝަލުން އޭއެފްޕީ އަށް ބުންޏެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލަންކާގައި އިއުލާންކުރި ކާފިއު އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަނީ އުވާލައިފަ އެވެ. މާޗު 20 ގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުން އުފާލާފައި ވަނީ އެކި ފިޔަވަހިތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

ލަންކާގެ ކާފިއު އުވާލި ނަމަވެސް ބޯޑަރު މާއަވަހަށް ހުޅުވާލަން އަދި ނިންމައިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކަތުނަޔަކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އޮގަސްޓް 1 ގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަން ކުރިން ނިންމި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އޮގަސްޓް 15 ނުވަތަ އޮގަސްޓް މަހު ފަހުކޮޅަށް ފަސްކޮށްފައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެންޑް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ޕްރަސާނާ ރަނަތުންގާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސްރީ ލަންކާ އިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ގައުމަށް އެނބުރި އަންނަން ބޭނުވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތަކަށް އެއާޕޯޓުން ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އާބާދީގައި 21 މިލިއަން މީހުން ހިމެނޭ ލަންކާ އިން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 2،037 މީހުންނެވެ. އެގާރަ މީހުން މަރުވެފައިވެ އެވެ. އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ހަތަރު މީހުންނެވެ.