ސައުދީ ރަސްގެފާން، 84، އެޑްމިޓްކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 20) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް، 84، ރިޔާޒުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރޯޔަލް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.


ރަސްގެފާން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ ގޯލް ބްލެޑާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ރަސްގެފާން ސަލްމާން އެޑްމިޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން، އިރާގުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މުސްތަފާ އަލް ކާޒިމީގެ ދަތުރު ވަނީ ފަސްކުރަން ޖެހިފަ އެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ރިޕޯޓްކުރުމަކީ އެ ގައުމުން އާއްމުކޮށް ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ރޯޔަލް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރިޔާޒުގެ ކިންގް ފައިސަލް ސްޕެޝަލިސްޓް ހޮސްޕިޓަލުގައި ރަސްގެފާން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ ގޯލް ބްލެޑާ ދުޅަވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އިރާގުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބޮޑު ވަޒީރު ކާޒިމީގެ ދަތުރު ފަސްކުރަން ޖެހުނީ ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ސިއްހީ ކުއްލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އިރާގުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ދަތުރުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރުން ހިމެނޭ އެޑްވާންސް ޓީމު ވެސް އިއްޔެ ވަނީ ސައުދީ އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ސަލްމާން ރަސްގެފާން 2015 ވަނަ އަހަރު ތަޚުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވީ ކުރީގެ ރަސްގެފާން އަބްދުﷲ، 90، އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ޖޫން 2017 ގައި ރަސްގެފާން ސަލްމާން ވަނީ ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން، ވަލީ އަހުދުގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސަވައިފަ އެވެ.