ފަލަސްތީނަށް ސުލްހަ ނުހޯދި އިޒްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމް ނުކުރާނަން: ސައުދީ

ބާލިން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނާ އެކު އިޒްރޭލުން ދާއިމީ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކުރުމުން މެނުވީ ޔަހޫދީ ދައުލަތާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.


ޖަރުމަނުގެ ބާލިން އަށް ކުރެއްވި ދަތުރެއްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައުދީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރުހާން ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމްކުރުމުގެ ޝަރުތަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް ފަލަސްތީނަށް ސުލްހަ ލިބުން ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހެއިކޯ މާސްއާ އެކު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕްރިންސް ފައިސަލް ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް އިޒްރޭލުން އަރައިގަންނަމުންދާތީ ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އިޒްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

އެމެރިކާ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްގެން ޔޫއޭއީން ގާއިމްކުރާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީން ރަސްމީކޮށް ބަހެއް ނުބުނި ނަމަވެސް ތަޖްރިބާކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ޔޫއޭއީ ފަދައިން އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިޒްރޭލާ އެކު ސައުދީން ސޮއި ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ގަލްފުގެ އަރަބި އެއްވެސް ގައުމަކާ ވެސް އިޒްރޭލުން މިހާތަނަށް ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. މިއީ 1948 ވަނަ އަހަރު އިޒްރޭލް އުފެދުނު ފަހުން ގާއިމްކުރި އަރަބި-އިޒްރޭލް ތިން ވަނަ އެއްބަސްވުމެވެ. މިސްރުން ވަނީ 1979 ވަނަ އަހަރު އިޒްރޭލާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޖޯޑަން އިން ވެސް ވަނީ 1994 ވަނަ އަހަރު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. މޮރިޓޭނިއާ އިން އިޒްރޭލާ އެކު 1999 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރި ނަމަވެސް 2009 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެ ގުޅުން ކަނޑާލައިފަ އެވެ.