ޖަރުމަނުގެ "ކޮރޯނާއާ ދެކޮޅު" މުޒާހަރާ އިން އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބާލިން (އޮގަސްޓް 30) - ޖަރުމަނުގައި ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތް މީހުންގެ ތެރޭން 300 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 38،000 މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށްވެ އެވެ. ޔޫރަޕުގެ އެހެން ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ވެސް އިއްޔެ ވަނީ މުޒާހަރާތައް ބާއްވައިފަ އެވެ.

ބާލިންގެ ބްރެންޑެންބާގު ގޭޓު ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުން ފޮނުވާލަން ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި އުކުމުގެ ސަބަބުން 200 ވަރަކަށް މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ އެއްވުން ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. މުޒާހަރާ ކޮށްފައި ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެވެ.

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ވަނީ ބޭރުގައި އުޅޭ އިރު މާސްކް އެޅުން މަޖްބޫރުކޮށްފަ އެވެ. މާސްކް ނާޅައި އުޅެފި ނަމަ 50 ޔޫރޯ (59 ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކުރާނެ އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 30،000 މީހުން ހިމެނޭ ދެ ވަނަ ގްރޫޕެއް ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރި ނަމަވެސް ކޭސްތައް މިހާރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެ ގައުމުން 242,825 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު 9،363 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.