ޓްރަމްޕް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބަށް؟

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ވައިޓް ހައުސްގައި ދެން އިތުރަށް ހުންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްކަން ޔަގީންވުމާ އެކު 2024 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިސްނަވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.


"ޓްރަމްޕަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ދެން މި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ނިމިއްޖެކަން،" އެޑްވައިޒަރަކު ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވިކަމަށް އެއްބަސްވާން ޓްރަމްޕް އަދިވެސް ގެންދަވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ޖޯ ބައިޑަން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނީ 2024 ގެ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ޓްރަމްޕް ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޓްރަމްޕަށް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ 72 މިލިއަން މީހުން ވޯޓުލާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވާ ވަރަށް އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓު ލިބިވަޑައިނުގަތުމުން އިންތިޚާބުން ވަނީ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވޯޓުން ފަސް މިލިއަން އިތުރަށް ހޯއްދަވާފައިވާ ބައިޑަން ވަނީ 306 އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓު ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. ޓްރަމްޕަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ 232 އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓެވެ.

ޓްރަމްޕަކީ ވޭތުވެދިޔަ 28 އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ދެ ވަނަ ދައުރެއް ނުލިބި ވެރިކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ފުރަތަމަ ރައީސް އެވެ. އާ ރައީސް ހުވާ ކުރައްވާނީ ޖެނުއަރީ 20 ގަ އެވެ.