ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ނޭމާގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް

ގުއިންގޭމްޕް، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 14) – ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 222 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ޕީއެސްޖީން ގަތް ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ލަނޑު ޖަހައިފި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފި އެވެ.


ފްރެންޗް ލީގުގައި ގުއިންގޭމްޕް އަތުން 3-0 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި ނޭމާ ލަނޑު ޖެހީ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޑިންސަން ކަވާނީ ދިން ޕާހަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ލީޑު ލިބުނީ ޖޯޑަން އިކޯކޯ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުންނެވެ. ދެ ވަނަ ލަނޑު 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކަވާނީ އެވެ.

ތިން ލަނޑު ގައި ވެސް ނޭމާ ވަނީ ހިއްސާވެފަ އެވެ. ޖޯޑަން އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލަކީ ވެސް ނޭމާ އުފެއްދި ހަމަލާއެކެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ގޯލް ކަވާނީ ޖެހީ ވެސް ނޭމާ ދިން ޕާހަކުންނެވެ. ވާތް ފަޅިން ކުޅުނު ނަމަވެސް މެދުތެރެއަށް ޖެހިގެން ވެސް އޭނާ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އެވެ.

ބާސެލޯނާގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި ނޭމާ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހިޔަނީގައި ކުޅެން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ. އޭނާ ބާސެލޯނާގައި ކިތަންމެ މޮޅަށް ކުޅުނަސް މެސީ ހުރުމުން އޭނާގެ ކުޅުން އެހާ ބޮޑަށް ފާހަގަނުވެ އެވެ.